Κεφάλαιο 7ο “Θέματα Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας”

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», Κεφάλαιο 7ο "Θέματα Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας", σελ. 153-177. (Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 25/05/2000, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.) Ειδικότερα: ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1 «Ομάδα, Κοινωνικοποίηση»: Ορισμός και χαρακτηριστικά της ομάδας.…

0 Comments

«Η κακοποιημένη γυναίκα-θύτης. Σχέσεις δράστη-θύματος από θυματολογική σκοπιά»

«ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗ – ΘΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ» Αυτοτελές κεφάλαιο με τίτλο «Η κακοποιημένη γυναίκα-θύτης.Σχέσεις δράστη-θύματος από θυματολογική σκοπιά». Το θέμα βασίζεται σε μια πιο εκτεταμένη έρευνα με αντικείμενο την κακοποιημένη…

0 Comments

«Η βία στην οικογένεια. Η βία κατά των γυναικών»

«ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ» (Συλλογικός τόμος, Εκδόσεις της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας. Αθήνα 1990). Κεφάλαιο με τίτλο: «Η βία στην οικογένεια.Η βία κατά των γυναικών». Ιστορική και επιστημονική ανάλυση του φαινομένου της κακοποίησης  και…

0 Comments

«Γυναικείες Σπουδές»

«ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (Συλλογικός τόμος, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Αθήνα 1996). Κεφάλαιο με τίτλο: «Γυναικείες Σπουδές». Η επιστημονική παρουσίαση διαπραγματεύεται το αντικείμενο, τον ορισμό και το θεωρητικό πλαίσιο των γυναικείων σπουδών που…

0 Comments