«ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

«ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ("Φάκελος - Βιβλίο", πανεπιστημιακές σημειώσεις, σελίδες 25, 1994.) Αποτελεί επιλεκτική και περιληπτική παρουσίαση βασικών όρων και ζητημάτων που βρίσκονται στην κοινωνική και εννοιολογική βάση της γυναικείας περιθωριοποίησης και…

0 Comments

«ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ»

«ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, (σελ. 200, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1996). Ο διδακτικός στόχος του βιβλίου αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές και αυριανούς δασκάλους στην επιστημονική κοινωνιολογική θεώρηση της ανθρώπινης…

0 Comments

«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (σελ. 320, Παν/μιο Αθηνών, 1996). Το βιβλίο πραγματεύεται μια επιλογή θεμάτων με σκοπό την κατανόηση της γυναικείας περιθωριοποίησης, αναφέρονται έρευνες για τις…

0 Comments

Κεφάλαιο 7ο “Θέματα Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας”

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», Κεφάλαιο 7ο "Θέματα Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας", σελ. 153-177. (Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 25/05/2000, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.) Ειδικότερα: ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1 «Ομάδα, Κοινωνικοποίηση»: Ορισμός και χαρακτηριστικά της ομάδας.…

0 Comments

«Η κακοποιημένη γυναίκα-θύτης. Σχέσεις δράστη-θύματος από θυματολογική σκοπιά»

«ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗ – ΘΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ» Αυτοτελές κεφάλαιο με τίτλο «Η κακοποιημένη γυναίκα-θύτης.Σχέσεις δράστη-θύματος από θυματολογική σκοπιά». Το θέμα βασίζεται σε μια πιο εκτεταμένη έρευνα με αντικείμενο την κακοποιημένη…

0 Comments

Εκπόνηση της εισαγωγής στο «ΟΤΑΝ Η ΑΓΑΠΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ»

«ΟΤΑΝ Η ΑΓΑΠΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ». Εκπόνηση της εισαγωγής. (Lenore Walker, εκδ. ΦΥΤΡΑΚΗ, Αθήνα 1998). Αναφέρεται στην ελληνική πραγματικότητα για τις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις που οδηγούν τις γυναίκες, μετά από παρατεταμένη…

0 Comments

«Η βία στην οικογένεια. Η βία κατά των γυναικών»

«ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ» (Συλλογικός τόμος, Εκδόσεις της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας. Αθήνα 1990). Κεφάλαιο με τίτλο: «Η βία στην οικογένεια.Η βία κατά των γυναικών». Ιστορική και επιστημονική ανάλυση του φαινομένου της κακοποίησης  και…

0 Comments

Eισαγωγή στο βιβλίο «Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

«Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ» (Lenore Walker, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αθήνα 1989)  Εκπόνησα την εισαγωγή στο βιβλίο, η οποία είναι μια ιστορική αναδρομή στο κοινωνικό φαινόμενο της κακοποιημένης γυναίκας και την ψυχολογική…

0 Comments

«Γυναικείες Σπουδές»

«ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (Συλλογικός τόμος, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Αθήνα 1996). Κεφάλαιο με τίτλο: «Γυναικείες Σπουδές». Η επιστημονική παρουσίαση διαπραγματεύεται το αντικείμενο, τον ορισμό και το θεωρητικό πλαίσιο των γυναικείων σπουδών που…

0 Comments