«ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ», (υπό έκδοση)

«ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ», (υπό έκδοση, Εκδ. ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ)

Το βιβλίο αναφέρεται σε θέματα που άπτονται της Κοινωνικής Ψυχολογίας, στερεότυπα, στάσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές, αλλαγή στάσεων, έρευνες κλπ. Η “Δικαστηριακή Ψυχολογία” συνίσταται στη συνδρομή που προσφέρει ο κοινωνικός ψυχολόγος κατά την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων και διαφωτίζει τα ειδικά κίνητρα του ατόμου, τις εσωτερικές πιέσεις που έχει δεχθεί και τις ψυχολογικές καταστάσεις που οδήγησαν στην παραβατική συμπεριφορά. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η “Δικαστηριακή Ψυχολογία” περιλαμβάνουν την ψυχολογική συνέντευξη, διάφορα ψυχολογικά τεστ και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό που συσχετίζεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση και την προσωπικότητα του ατόμου “Θύματος ή Θύτη”. Το βιβλίο περιλαμβάνει εισαγωγή στη “Δικαστηριακή Ψυχολογία” και έξι ενότητες – κεφάλαια.