«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ»

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με το στόχο να αποτελέσει διδακτικό βοήθημα για τη Δημοτική Εκπαίδευση ενώ παράλληλα επιθυμεί να προσφέρει στους αυριανούς δασκάλους και γονείς την στοιχειώδη και απαραίτητη πληροφόρηση ώστε να παύσει πλέον το σχολείο και η οικογένεια να αποτελούν τη θερμοκοιτίδα διαιωνίσεως διακρίσεων και προκαταλήψεων που έχουν τη ρίζα τους στην κατανομή των κοινωνικών ρόλων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.