«Γυναικείες Σπουδές»

«ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (Συλλογικός τόμος, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Αθήνα 1996).

Κεφάλαιο με τίτλο: «Γυναικείες Σπουδές». Η επιστημονική παρουσίαση διαπραγματεύεται το αντικείμενο, τον ορισμό και το θεωρητικό πλαίσιο των γυναικείων σπουδών που προσδιορίζονται ως ακαδημαϊκή έκφραση του φεμινισμού. Αναπτύσσεται η προβληματική για μια πιθανή ένταξη του μαθήματος των “Γυναικείων Σπουδών” στο Πανεπιστήμιο.