«Η βία στην οικογένεια. Η βία κατά των γυναικών»

«Η βία στην οικογένεια. Η βία κατά των γυναικών»

«ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ» (Συλλογικός τόμος, Εκδόσεις της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας. Αθήνα 1990).

Κεφάλαιο με τίτλο: «Η βία στην οικογένεια.Η βία κατά των γυναικών». Ιστορική και επιστημονική ανάλυση του φαινομένου της κακοποίησης  και της βίας κατά των γυναικών: οι νομικές και ψυχολογικές συνιστώσες.