«Η κακοποιημένη γυναίκα-θύτης. Σχέσεις δράστη-θύματος από θυματολογική σκοπιά»

«Η κακοποιημένη γυναίκα-θύτης. Σχέσεις δράστη-θύματος από θυματολογική σκοπιά»

«ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗ – ΘΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ»

Αυτοτελές κεφάλαιο με τίτλο «Η κακοποιημένη γυναίκα-θύτης.Σχέσεις δράστη-θύματος από θυματολογική σκοπιά». Το θέμα βασίζεται σε μια πιο εκτεταμένη έρευνα με αντικείμενο την κακοποιημένη γυναίκα-θύτη όπου επιχειρείται μία ποιοτική ανάλυση των περιπτώσεων αυτών σε συνδυασμό με την αντιμετώπισή τους από την επίσημη δικαιοσύνη». (Συλλογικός τόμος. Εργαστήριο Εγκληματολογίας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης, εκδόσεις Α. Ν. Σάκουλα σελ 173-183)  (1991).