«ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

«ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

«ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ». Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. (σελ. 350, Παν/μιο Αθηνών, 1996).

Έχει σαν διδακτικό στόχο την εξειδικευμένη κοινωνιολογική ερμηνεία σε ότι αφορά τις σχέσεις των δύο φύλων.