«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (σελ. 320, Παν/μιο Αθηνών, 1996).

Το βιβλίο πραγματεύεται μια επιλογή θεμάτων με σκοπό την κατανόηση της γυναικείας περιθωριοποίησης, αναφέρονται έρευνες για τις στάσεις κα αντιλήψεις σχετικά με τους ρόλους των δυο φύλων κλπ. Ο διδακτικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι μια συνοπτική κριτική παρουσίαση των κοινωνικών συνθηκών και όρων που διαμορφώνουν τους χωριστούς ρόλους για τα δύο φύλα με αποτέλεσμα τους διάφορους βαθμούς περιθωριοποίησης των γυναικών.