«ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ»

«ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ»

«ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, (σελ. 200, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1996).

Ο διδακτικός στόχος του βιβλίου αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές και αυριανούς δασκάλους στην επιστημονική κοινωνιολογική θεώρηση της ανθρώπινης σεξουαλικής έκφρασης και δραστηριότητας. Με μια συνοπτική παρουσίαση των επιστημονικών απόψεων και συμπερασμάτων των τελευταίων 50 χρόνων γίνεται προσπάθεια να εφοδιαστούν οι παιδαγωγοί-δάσκαλοι με την βασική πληροφόρηση, γνώση και προβληματική που απαιτεί η σύγχρονη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.