«ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

«ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

«ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ("Φάκελος - Βιβλίο", πανεπιστημιακές σημειώσεις, σελίδες 25, 1994.)

Αποτελεί επιλεκτική και περιληπτική παρουσίαση βασικών όρων και ζητημάτων που βρίσκονται στην κοινωνική και εννοιολογική βάση της γυναικείας περιθωριοποίησης και υποτέλειας.

Η γυναικεία υποτέλεια προκύπτει συνεκδοχικά απο την άνιση εφαρμογή των Ουμανιστικών και συνταγματικών αρχών για ίσα δικαιώματα. Οι διαφορετικές «πραγματικότητες» ανδρών και γυναικών ξεκινούν από φυσιοκρατικά και αισθητηριακά αυτονόητα δόγματα που ουσιαστικά είναι γνωστικά προϊόντα κοινωνικοποίησης χιλιετηρίδων.

Η φυλετική ασυμμετρία εδράζεται στον ανθρωπολογικό ορισμό της γυναίκας σαν ον που τεκνοποιεί και στην υπέρμετρη χρέωσή της με αντίστοιχα καθήκοντα και υποχρεώσεις που διαλεκτικά οδηγούν στη συρρίκνωση και κατάργηση ενός πλήθους από δικαιώματα και κατ’ ανάγκη οδηγούν στην άνιση κοινωνική της μεταχείριση.

Με τις «Φεμινιστικές Προσεγγίσεις» γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί ο σκεπτικισμός των μελλοντικών δασκάλων ώστε να συνειδητοποιείται η αυθόρμητη και αυτονόητη συμπεριφορά απέναντι σε αγόρια και κορίτσια, για να μη διαιωνίζονται τα κωδικοποιημένα μηνύματα της φυλετικής ασυμμετρίας.

Το βιβλίο περιλαμβάνει την εισαγωγή και εικοσιτρία (23) αντιπροσωπευτικά κεφάλαια που διαπραγματεύονται τα βασικά κοινωνικά συστατικά της γυναικείας υποτέλειας.