“Αλήθειες με τη Ζήνα” – 21.6.2016 / Θέμα: Κύπρος,αγνοούμενοι