“Αλήθειες με τη Ζήνα” – 4.7.2016 / Θέμα: Δωρεά οργάνων της κόρης Νικολόπουλου