“Αλήθειες με τη Ζήνα” – 28.11.2017 / Θέμα: Φόβος-επίκτητη αδυναμία