Εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» 09/10/1999 συνέντευξη σχετικά με το θέμα «ανήλικη βία»