ΓΚΡΑΦΙΤΙ

    «ΓΚΡΑΦΙΤΙ», 1994

Στόχος της ερευνητικής προσπάθειας είναι η καταγραφή των επιγραφών και κάθε είδους γραφιστικού μηνύματος που αναγράφονται στις επιφάνειες των τοίχων των πανεπιστημιακών σχολών της χώρας. Από την περισυλλογή του σημειωτικού υλικού των γραφιστικών μηνυμάτων, η έρευνα στοχεύει να αντλήσει συμπεράσματα για την αποκωδικοποίηση της κοινωνικής συμπεριφοράς σε επικοινωνιακό και πληροφοριακό επίπεδο.