Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

«Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ», (Ιανουάριος 1999)

Έρευνα για τις κοινωνικές, ψυχολογικές επιπτώσεις που έχει η κακοποίηση των γυναικών στον ελληνικό χώρο. Δημοσιεύεται στο περιοδικό American Psychologist. Είναι η πρώτη πανελλαδική εμπειρική έρευνα πάνω στα θέματα της κακοποίησης με τη χρήση ερωτηματολογίου. Από τα 750 ερωτηματολόγια που ταχυδρομήθηκαν, με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, επεστράφησαν και αξιολογήθηκαν 676.