Η ΗΛΙΚΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

«Η ΗΛΙΚΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ», (2004)

Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει την ηλικία ως βασικό παράγοντα κινδύνου τραύματος στο γυναικείο πληθυσμό καθώς και τη μετατραυματική εμπειρία του στρες. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα ψυχομετρικά εργαλεία TSI, MDI & DAPS.