ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ» 1996

Η έρευνα παρουσιάστηκε σε ημερίδα της «Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας» στο Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. “Τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία” σε συνεργασία με τον τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Μαθηματικά και φύλο» (24-26/10/1996)