ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

«ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», 1998

Έρευνα που διεξήχθη με τη συνεργασία των φοιτητών του ΠΤΔΕ, και σχολιάσθηκε από τα Μ.Μ.Ε. Η έρευνα εξετάζει τη σεξουαλικότητα των Ελλήνων πολιτικών, την αυτοεικόνα τους και τη στάση τους απέναντι στα θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Έγινε δεκτή ευνοϊκά, καθώς τα αποτελέσματά της κατέδειξαν ότι οι πολιτικοί αν και εμφανίζουν ένα ανεπτυγμένο και προοδευτικό πολιτιστικό προφίλ, στην ουσία παραμένουν δέσμιοι και υπέρμαχοι της πατροπαράδοτης σεξουαλικής ηθικής.