ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», 1998

Η έρευνα αναφέρεται στο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους και τα συνακόλουθα προβλήματα. Πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. στο μάθημα της «Κοινωνικής Ψυχολογίας». Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στον τύπο (ΤΑ ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ) και παρουσιάστηκαν στα Μ.Μ.Ε. (MEGA, ΣΚΑΪ).