ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ» (σε συνεργασία με το Ανδρολογικό Ινστιτούτο), (1999)

Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης πάνω σε θέματα που αφορούν την αγωγή υγείας. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα 3000 περίπου εκπαιδευτικών ανδρών και γυναικών. Ο μεγάλος αριθμός των υποκειμένων της έρευνας καθώς και ο μεγάλος αριθμός των προς εξέταση ερωτημάτων διεκπεραιώνει μεγάλης κλίμακας έρευνα. Τέτοιου είδους έρευνες είναι ουσιαστικές, πλουτίζουν την επιστημονική γνώση στη χώρα μας για θέματα που ακόμα θεωρούνται ταμπού.