ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

«ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ», (3/2000)

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί τι επιπτώσεις έχει το χρηματιστηριακό άγχος στην συναισθηματική και σεξουαλική ζωή των επενδυτών. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 1200 ατόμων, κυρίως άνδρες, ηλικίας 25-35 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδείχτηκαν σημαντικά, κυρίως για τους νέους 25-35 ετών που φαίνεται ότι η συναισθηματική και σεξουαλική τους ζωή είναι ιδιαίτερα φτωχή. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο Ψυχολογίας στην Πράγα. (19/5/2001)