«Καθήλωσε η Χριστίνα Αντωνοπούλου στην Αλεξάνδρεια»