«ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Εκδόθηκε με επιχορήγηση του Αμερικάνικου Υπουργείου Παιδείας, WASH. D.C Μονογραφία, 1974 σ. 59)

Στο βιβλίο αυτό αναλύεται το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, διαχρονικά στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και δίνονται στο τέλος κατευθύνσεις και οδηγίες για την ακαδημαϊκή ένταξη σπουδαστών από την Ελλάδα (σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς θεσμούς των ΗΠΑ) στα Πανεπιστήμια της Αμερικής.