Ανθρώπινη σεξουαλικότητα

Ανθρώπινη σεξουαλικότητα

Ανθρώπινη σεξουαλικότητα

Περιγραφή:

«… Το να μάθουμε, όμως, πώς να μεταχειριζόμαστε τον σύντροφό μας με σεβασμό και αξιοπρέπεια είναι ένα θέμα πολύπλευρο: η επιδεξιότητα για σωστή επικοινωνία, η συμπαράσταση του ενός προς τον άλλο, η προσοχή στις ανάγκες και τα αισθήματα του συντρόφου και η μη βίαιη αντιπαράθεση των απόψεων των δύο μερών είναι παράμετροι κρίσιμες για μια καλή σχέση.»

Το βιβλίο καλύπτει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, αναλύει τη βιολογική και ψυχολογική διάσταση της φυσικής και κοινωνικής έκφρασης της ανθρώπινης σεξουαλικότητας σε συνδυασμό με τα σύνθετα προβλήματα που την αφορούν. Το βιβλίο αναφέρεται αρχικά στην ιστορία της σεξουαλικότητας ανά τους αιώνες και τη σύνδεσή της με την πολιτική και την εξουσία.

Παράλληλα μελετά την ανισότητα των φύλων, αναλύει τις πιο βασικές από τις καθιερωμένες  αντιλήψεις, αποδεικνύοντας ότι ουσιαστικά αποτελούν παρεπόμενα της πατριαρχικά δομημένης κοινωνίας. Εντοπίζει τους μύθους, που δρουν ανασταλτικά στην αυτογνωσία της γυναικείας ύπαρξης, και καταδεικνύει με επιστημονική σαφήνεια ότι η ενασχόληση με τις επιπτώσεις της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη ύπαρξη, περνά αναγκαστικά από τη μελέτη της γυναικείας σεξουαλικότητας και συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη διαπραγμάτευση των προβλημάτων, που προκύπτουν από την κοινωνική ασυμμετρία των φύλων. 

Αυτό που του δίνει ιδιαίτερη αξία είναι η αναφορά του στην ουσία, περιεχόμενο, έκταση, αναγκαιότητα και τρόπο διδασκαλία του μαθήματος της Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολείο. Ένα ζήτημα που προκαλεί έντονες συζητήσεις μεταξύ αρμοδίων ή μη παραγόντων, καθώς το έλλειμα της ενημέρωσης για τις σύγχρονες ανθρωπιστικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και τη συνακόλουθη αγωγή των εκπαιδευτικών αποτελεί ουσιαστικά πολιτισμική καθυστέρηση.

Θετικές κριτικές για το βιβλίο έγιναν στον Τύπο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εφημερίδες «Τα Νέα», «Η Αυγή», το περιοδικό «Νέα Κοινωνιολογία» κλπ.