ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σπουδές:

 • ΒΑ (Bachelor of Arts) Queens College,City University of New York
  ΨυχολογίαΚοινωνιολογία
 • ΜΑ (Master of Arts) New School For Social Research
  Γνωστική Ψυχολογία
 • ΜΑ (Master of Arts) New York University
  Ψυχοκοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • PhD (Doctor of Philosophy) New York University
  Ψυχοκοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • PhD (Doctor of Philosophy) Southeastern University
  Ψυχολογία Προσωπικότητας

Εργάστηκα ως:

 • Βοηθός Κοσμήτορα, Oswego College, State University of New York
 • Ψυχολόγος, Fashion Institute of Technology, State University of New York
 • Λέκτορας, Queens College, City University of New York
 • Καθηγήτρια, Deree Pierce College
 • Καθηγήτρια, Ευρωπαικό παράρτημα Πανεπιστημίου Maryland
 • Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Καθηγήτρια, Σχολές Αξιωματικών Αστυνομίας
 • Καθηγήτρια, New York College
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών